Implementering af energihandel for Nordjyllandsværket.

Aalborg Kommune overtog den 1. januar 2016 Nordjyllandsværket. Ved overtagelsen af værket fik Allborg Kommune en række nye opgaver, herunder salg af el fra værket og håndtering af risici på energimarkederne. Efter købet af Nordjyllandsværket tilknyttede vi Leif Winum fra WiCon Consulting til at hjælpe med overtagelsen af værket. Leif Winum faciliterede således processen med opbygning af en organisation til varetagelse af energihandel, og han forestod valget af en PBA til håndtering af den fysiske levering af el fra Nordjyllandsværket til markedet. Leif forestod også opbygningen af en risikopolitik for energihandelen, samt opbygningen af model til styring af de markedsmæssige risici. Da Leif forlod projektet i sommeren 2016, var medarbejderne oplært og procedurerne var kørt ind. Det hele til vores fulde tilfredshed.

Jesper Høstgaard-Jensen, direktør Nordjyllandsværket A/S

Implementering af risikoledelse hos Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn har i efteråret 2016 sat fokus på risikoledelse. I den forbindelse bad vi Leif Winum fra WiCon Consulting om at forestå processen med identificering og håndtering af risici hos Fjernvarme Fyn. Leif har i processen arbejdet tæt sammen med medarbejdere og ledelse hos Fjernvarme Fyn. Det er således sikret, at risikoledelse forankres i organisationen og fremover vil være en integreret del af ledelsen i virksomheden.

Jan Strømvig, direktør Fjernvarme Fyn

Outsourcing af DONG Energys laboratorieydelser

DONG Energy outsourcede I 2013 vore laboratorieydelser til en ekstern leverandør. Leif Winum fra WiCon Consulting var i den forbindelse tilknyttet som konsulent, hvor han havde til opgave at koordinere processen med udbud, herunder koordinering mellem forretningen, indkøbsorganisationen og Legal. Leif var i forløbet tæt involveret i produktdefinitionen, der er en central del i et udbud. Opgaven blev løst til vores fulde tilfredshed.

Thomas Dalsgaard, direktør DONG Energy

Scenarier for den fremtidige afregning af fjernvarme leveret fra Amager Bakke

Amager Ressourcecenter (ARC) bad i 2014 Leif Winum fra WiCon Consulting om at få udarbejdet en analyse af, hvorledes forskellige scenarier for fjernvarmeudbygningen i hovedstadsområdet vil påvirke den fremtidige afregning af fjernvarme leveret fra Amager Bakke. Udførelse af analysen krævede indgående kendskab til såvel varmeforsyningsloven som til afgiftslovgivningen. Analysen og drøftelserne undervejs i arbejdet havde stor værdi for ARC, og er efterfølgende indgået som fundament i drøftelserne med varmekunderne omkring den fremtidige afregning af fjernvarme fra Amager Bakke.

Ulla Röttger, direktør Amager Ressourcecenter